:: LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO MEDIJA GALERIJA ::

Lietuvos edukologijos universiteto vaizdo ir garso albumai


20070315_02b_03_A_Motiejunas.mp3
Lab. ved. Alvydas Motiejūnas168 views
20070315_02b_02_Doc_V_Pocius_2d.mp3
Doc. Vytautas Pocius 2d.82 views
20070315_02b_02_Doc_V_Pocius_1d.mp3
Doc. Vytautas Pocius 1d.82 views
20070315_02b_01_FTF_dek_K_Sadauskas.mp3
FTF dekanas doc. Kazimieras Sadauskas64 views
20070315_02b_06_Mokyt_eksp_Usoryte.mp3
Mokyt. ekspertė Danutė Usorytė54 views
20070315_02b_05_FTF_dek_K_Sadauskas.mp3
FTF dekanas doc. Kazimieras Sadauskas79 views
20070315_02b_04_Prof_R_Karazija_2d.mp3
Prof. Romualdas Karazija 2d.56 views
20070315_02b_04_Prof_R_Karazija_1d.mp3
Prof. Romualdas Karazija 1d.59 views
20070315_02b_10_Prof_R_Vaisnoras.mp3
Prof. Rimantas Vaišnoras71 views
20070315_02b_09_Doc_J_Zvingilas.mp3
Doc. Justinas Žvingilas76 views
20070315_02b_08_Prof_Pipinys.mp3
Prof. Povilas Pipinys104 views
20070315_02b_07_Prof_Dienys.mp3
Akad. Vincentas Dienys156 views
20070315_001.doc
100 METŲ FIZIKŲ PATRIARCHUI221 views
20070315_08_007.jpg
Doc.dr. Antanas Kiveris, doc.dr. Janas Siroicas293 views
20070315_08_006.jpg
Prof.hab.dr. Romualdas Karazija258 views
20070315_08_005.jpg
Fizikos ir technologijos fakulteto dekanas doc. dr. Kazimieras Sadauskas300 views
20070315_08_004.jpg
V.Kaveckio 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai285 views
20070315_08_003.jpg
Doc. dr. Justinas Žvingilas290 views
20070315_08_002.jpg
Alvydas Motiejūnas rodo Vaclovo Kaveckio sukurtą demonstraciją333 views
20070315_08_001.jpg
Akademikas Vincentas-Valdas Dienys300 views
20070315_02_021.jpg
Doc.dr. Vytautas Pocius, prof. Algirdas Audzijonis374 views
20070315_02_020.jpg
Doc.dr. J.Siroicas302 views
20070315_02_019.jpg
Doc.dr. Justinas Žvingilas, doc.dr. Kęstutis Svirskas, doc.dr. Algimantas Karpus333 views
20070315_02_018.jpg
V.Kaveckio 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai312 views
20070315_02_017.jpg
Prof. Vladas Valentinavičius, doc.dr. Vytautas Pocius358 views
20070315_02_016.jpg
V.Kaveckio 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai324 views
20070315_02_015.jpg
Doc.dr. Justinas Žvingilas, doc.dr. Algimantas Ažusienis298 views
20070315_02_014.jpg
Doc.dr. Alfonsas Rimeika287 views
20070315_02_013.jpg
Doc. V. Pocius V.Kaveckio minėjime. Pristatymo tema „Doc. V. Kaveckis - fizikas ir pedagogas“316 views
20070315_02_012.jpg
Prof. Egidijus Norvaišas, prof. Romualdas Karazija, prof. Povilas Pipinys415 views
20070315_02_011.jpg
Doc.dr. Algimantas Karpus347 views
20070315_02_010.jpg
Doc.dr. Vytautas Lapeika, Tomas Vaičiūnas, doc.dr. Stasys Vaičiūnas, prof. Vladas Valentinavičius348 views
20070315_02_009.jpg
Doc.dr. Laima Gėgžnaitė281 views
20070315_02_008.jpg
V.Kaveckio 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai249 views
20070315_02_007.jpg
Mokytoja ekspertė Danutė Usorytė324 views
20070315_02_006.jpg
Pirmoje eilėje prof. Antanas Bartkevičius, doc. Romualda Lazauskaitė, antroje eilėje doc. Laima Gėgžnaitė, Vaclovo Kaveckio dukra Milda Dienienė, akademikas Vincentas-Valdas Dienys291 views
20070315_02_005.jpg
Doc. Algimantas Ažusienis, prof. Kęstutis Makariūnas,249 views
20070315_02_004.jpg
Prof. Egidijus Norvaišas, prof. Povilas Pipinys, doc. Antanas Kiveris273 views
20070315_02_003.jpg
V.Kaveckio 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai: giminės, mokiniai ir bendradarbiai250 views
20070315_02_002.jpg
Doc. Laima Gėgžnaitė, doc. Vaclovo Kaveckio dukra Milda Dienienė238 views
20070315_02_001.jpg
Doc.dr. Vytautas Pocius Vaclovo Kaveckio minėjime283 views
                 
41 files on 1 page(s)